Notice and takedown

Heeft u een klacht? Laat het ons weten!

De onderstaande notice and takedown procedure is van toepassing op alle door ons aangeboden diensten, producten en aanverwante dienstverlening.

Wanneer u een klacht heeft over een door ons gehoste dienst voor een van onze klanten, kunt u ons op de hoogte stellen door het contactformulier in te vullen onder aan deze pagina.

Vul zoveel mogelijk informatie in. Alle velden, behalve “Organisatie” zijn verplicht.

Contactformulier

Klacht indienen

  Uw volledige naam

  Organisatie

  Straatnaam en nummer

  Postcode

  Plaats

  E-mailadres

  Uw melding
  Wees alstublieft zo volledig mogelijk. Onvolledige meldingen worden niet in behandeling genomen.

  Uw eisen

  Verwijder of blokkeer contentDeel persoonlijke gegevens van dader

  Melding op grond van

  Schending van het auteursrecht, een handelsmerk of andere rechten van aangeverRacistische, haat of discriminerende uitlatingenLaster, smaad, belediging of bedreiging tegen aangeverMisbruik van privacy of portretrechten van aangever (waaronder stalking)Kinderporno of andere illegale publicatie van pornoComputer-gerelateerde criminele activiteiten (hacking, virussen)Overig

  Meer uitleg

  Heeft u al contact gehad met met de uitgever van de content?

  Zo ja, wat was zijn/haar verklaring voor het niet nemen van maatregelen op uw verzoek?

  Verklaring van geldigheid melding
  Vink beide checkboxes aan. Indien niet aangevinkt, kunnen we uw melding niet verwerken.

  Ik verklaar dat alle informatie die ik verstrekt waarheidsgetrouw en correct is. Tevens verklaar ik dat ik zal betalen alle geleden schade als mijn verstrekte informatie blijkt op onwaarheden berust of onjuist te zijn.In geval van een inbreuk op het auteursrecht, een handelsmerk of een ander recht, verklaar ik aan de rechthebbende te zijn of dat ik recht heb op de rechthebbende te vertegenwoordigen.

  Is dit een dringende zaak?

  Zo ja, leg dan uit waarom dit is een dringende zaak is